banme.com

QUY ĐỊNH

A. ĐIỀU KIỆN ĐỂ TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN:

1. Phải từ 18 tuổi trở lên.
2. Là công dân Việt Nam.
3. Có năng lực hành vi dân sự.
4. Không có vấn đề về sức khoẻ tâm thần.
5. Biết sử dụng email (thư điện tử), và có tối thiểu một email đang hoạt động (nhận và gửi thư).
6. Có địa chỉ cố định để giao dịch.
7. Có điện thoại đang hoạt động, thời gian mất liên lạc trong ngày không quá 20%.
8. Có CMND còn hiệu lực.
9. Tự đăng ký thông tin lên website hoặc gửi email yêu cầu.
10. Đóng lệ phí đăng ký thành viên.
11. Đồng ý xác minh từ BQT (Ban quản trị web) khi được yêu cầu.

B. NGHĨA VỤ CỦA THÀNH VIÊN:

1. Cung cấp, cập nhật thông tin trung thực, chính xác.
2. Không lợi dụng website cho mục đích lừa đảo.
3. Không đưa thông tin về tôn giáo, sắc tộc, chính trị của Việt Nam và bất cứ quốc gia nào lên web.
4. Không mua bán những hàng hóa Nhà nước cấm mua bán.
5. Không sử dụng ngoại tệ để niêm yết hoặc thanh toán.

C. QUYỀN LỢI CỦA THÀNH VIÊN:

1. Được phép mua bán hàng qua web.
2. Được nhận phí giới thiệu phát triển thành viên mới.
3. Được giải đáp thắc mắc, hỗ trợ kỹ thuật sử dụng web. Được quyền khiếu nại và yêu cầu giải quyết hợp lý hợp tình. Được tư vấn pháp luật trong trường hợp cần thiết.
4. Được thanh toán tiền thừa hàng tháng nếu vượt định mức chuyển khoản tối thiểu và có yêu cầu thanh toán.
5. BQT sẽ tự chuyển tiền cho thành viên hàng tháng nếu số tiền thành viên có vượt định mức tối đa mà quản trị web có thể giữ, trừ trường hợp thành viên có yêu cầu hoản chuyển tiền.
6. Được quyền tạm ngừng hoặc hũy bỏ sinh hoạt thành viên, có yêu cầu xóa bỏ thông tin hoặc không.

D. NHỮNG ĐỊNH MỨC:

1. Phí đăng ký thành viên là 100.000 VND, một lần duy nhất cho mỗi thành viên.
2. Phí thưởng công giới thiệu phát triển thành viên là 50.000 VND.
3. Phí chuyển tiền do bên chuyển chi trả. Thành viên có thể chuyển nhiều hơn số tiền yêu cầu, phần còn lại sẽ được lưu giữ để thành viên sử dụng lần sau.
4. Định mức chuyển tiền cho thành viên tối thiểu là 100.000 VND.
5. Định mức tối đa số tiền BQT giữ của thành viên là 10.000.000 VND.
6. Ngày kết toán tháng từ ngày 1 đến ngày 5 tháng sau.
7. Ngày chuyển tiền cho thành viên từ ngày 5 đến ngày 10 tháng sau.

* Đăng ký thành viên (nhấn vào đây)


Email:

Mật khẩu:
Đăng ký thành viên
Bật mí
Quy định
Liên hệ với BQT

Toàn quyền sử dụng của banme.com