Làm cách nào để bắt đầu đăng bán trên Banme.com ?

Thật tuyệt vời khi bạn muốn bán hàng trên Banme ! Trước hết, hãy chắc chắn rằng sản phẩm mà bạn dự định bán không nằm trong Danh sách sản phẩm bị cấm/hạn chế của chúng tôi.

Xong rồi chứ? Tiếp tục nào Đăng ký Bán hàng 
Điền các thông tin sản phẩm như Danh mục, Giá, Kho hàng, Phân loại hàng và Thời gian chuẩn bị hàng. Hãy bật chức năng “Hàng đặt trước” nếu hàng không có sẵn (chỉ áp dụng với thời gian chuẩn bị hàng từ 7 ngày trở lên). sản phẩm của bạn ngay lập tức sẽ có mặt trên Banme!Tất cà sản phẩm bán hàng của nhà Bán hàng không vi phạm chính sách của Banme.com  

Mọi vi phạm hãy thông báo về Mail info@banme.com - Hoặc web@banme.com