• Chào mừng bạn đến Banme
 • hot line: 0947 722 227
Filter
Màn Hình PC
Màn hình VSP IPS 22inch V2205H - Đen - 100Hz
 • Mã sản phẩm: V2205H
 • Màu sắc: Đen
 • Độ sáng: 250 cd/m²(Typi

  1,730,000

Màn hình phẳng LED mỏng tràn viền VSP V2408S - Đen - 100Hz
 • Mã sản phẩm: V2408S
 • Màu sắc: Đen
 • Độ sáng: 250 cd/m² (typ

  0

Màn hình phẳng LED mỏng tràn viền VSP V2704S - Đen - 75Hz
 • Mã sản phẩm: V2704S
 • Màu sắc: Đen
 • Độ sáng: 250 cd/m²(Typi

  2,660,000

Màn hình VSP IPS Thinking 32 inch IP3205S - Đen
 • Mã sản phẩm: IP3205S
 • Màu sắc: Đen
 • Độ sáng: 250 cd/m² (ty

  4,090,000

Màn hình VSP IPS Thinking 27inch tràn viền VI27(IP2701SW) - Đen
 • Mã sản phẩm: Vi27(IP2701SW)
 • Màu sắc: Đen
 • Độ sáng: 250 cd/

  3,770,000

Màn hình LED VSP 22inch V2205H 75Hz - Trắng
 • Mã sản phẩm: V2205H

 • Màu sắc: Trắng

 • <

  0

Màn hình VSP IPS Thinking 24inch tràn viền IP2408S
 • Mã sản phẩm: IP2408S
 • Màu sắc: Đen
 • Độ sáng: 250 cd/m²(Typ

  2,220,000

Màn hình VSP IPS Thinking 27inch tràn viền IP2702S
 • Mã sản phẩm: IP2702S
 • Màu sắc: Đen
 • Độ sáng: 250 cd/m²(Typ

  2,880,000

Màn hình VSP IPS esport gaming 27inch tràn viền IP2703S - Đen - FULL HD
 • Mã sản phẩm: IP2703S
 • Màu sắc: Đen
 • Độ sáng: 250 cd/m²(Typ

  4,360,000

Sản phẩm từ 1-12 trong tổng số 131