Bách Thảo Hải Sản sạch

    098 310 81 84
    098 310 81 84
zalo

Chi Cục QLCLNLSTS Bến Tre GCN ATTP số 93/2017 
Cơ sở Sáu Lài HẢI SẢN SẠCH BÁCH THẢO

-------------------------------------------------------------------

UBND thị xã Gia Nghĩa GCN ATTP số 02/2017
Cơ sở Bách Thảo Mực, chả mực Tôm đập tự nhiên (sú, đất, bạc non… ) Cá biển, Đù, đổng một nắng Hàu, sò huyết đông lạnh Cấp đông ngay sau khi đánh bắt cho đến tận tay người tiêu dùng Nguồn gốc tự nhiên, không hoá chất chất bảo quản Facebook: Hải sản sạch Bách Thảo

Website:www.haisantaynguyen.com

Đ.c 47 Hai Bà Trưng (mới), TDP 3, Nghĩa Thành – Tel :  0983108184

Chi Cục QLCLNLSTS Bến Tre GCN ATTP số 93/2017 
Cơ sở Sáu Lài HẢI SẢN SẠCH BÁCH THẢO

-------------------------------------------------------------------

UBND thị xã Gia Nghĩa GCN ATTP số 02/2017 
Cơ sở Bách Thảo Mực, chả mực Tôm đập tự nhiên (sú, đất, bạc non… ) Cá biển, Đù, đổng một nắng Hàu, sò huyết đông lạnh Cấp đông ngay sau khi đánh bắt cho đến tận tay người tiêu dùng Nguồn gốc tự nhiên, không hoá chất chất bảo quản Facebook: Hải sản sạch Bách Thảo

Website:www.haisantaynguyen.com

Đ.c 47 Hai Bà Trưng (mới), TDP 3, Nghĩa Thành – Tel :  0983108184