• Chào mừng bạn đến Banme
 • hot line: 0947 722 227
Filter
Nguồn PC
Bộ nguồn máy tính VSPTECH - iForgame AK600 80PLUS BRONZE
 • Mã sản phẩm :  AK600

 • Công suất định danh: 600W

  910,000

Bộ nguồn máy tính VSPTECH - iForgame GX750W 80PLUS GOLD Modul
 • Mã sản phẩm: GX750 

 • Màu sắc: Đen

 • 1,130,000

Bộ nguồn VSP Delta P450W
 • Mã sản phẩm: P450W
 • Màu sắc: Đen
 • Hãng sản xuất: VSP
 • 470,000
Bộ nguồn VSP Delta P550W
 • Mã sản phẩm: P550W
 • Màu sắc: Đen
 • Hãng sản xuất: VSP
 • 580,000
Bộ nguồn VSP Elite Active PFC V550W
 • Mã sản phẩm: V550W
 • Màu: Đen
 • Hãng sản xuất: VSP
 • 740,000
Bộ nguồn máy tính VSPTECH - iForgame AK700 80PLUS BRONZE
 • Mã sản phẩm: AK700

 • Màu sắc: Đen

 • H

  970,000

Bộ nguồn VSP Delta ATX-420W
 • Mã sản phẩm: ATX-420W
 • Màu: Đen
 • Hãng sản xuất: VSP
 • <

  430,000

Bộ nguồn công suất thực VSP Delta P500W
 • Mã sản phẩm: P500W
 • Màu: Đen
 • Hãng sản xuất: VSP
 • 450,000

Bộ nguồn công suất thực VSP Elite Active PFC V565P
 • Mã sản phẩm: V565P
 • Màu sắc: Đen
 • Hãng sản xuất: VSP850,000
Bộ nguồn VSP Delta P350W
 • Mã sản phẩm : P350W
 • Màu sắc: Đen
 • Hãng sản xuất: VSP350,000
Bộ nguồn VSP Elite Active PFC V700W Dc to DC
 • Mã sản phẩm: V700W
 • Màu sắc: Đen
 • Hãng sản xuất: VSP940,000
Sản phẩm từ 1-12 trong tổng số 34