• Chào mừng bạn đến Banme
  • hot line: 0947 722 227
Sidebar
Bộ Case Gaming X99 F8D Plus Dual/2696v4*2/Ram 128g/SSD VSP NVMe - PCIe ReV3 N-512Gb/VGA AMD ASRock RX 5700XT CHALLENGER D 8GB OC 2 FAN/nguồn T750w Ximatek/Case lux A 3F/tản khí cooling 234XT
Bộ Case Gaming X99 F8D Plus Dual/2696v4*2/Ram 128g/SSD VSP NVMe - PCIe ReV3 N-512Gb/VGA AMD ASRock RX 5700XT CHALLENGER D 8GB OC 2 FAN/nguồn T750w Ximatek/Case lux A 3F/tản khí cooling 234XT
Bộ Case Gaming X99 F8D Plus Dual/2696v4*2/Ram 128g/SSD VSP NVMe - PCIe ReV3 N-512Gb/VGA AMD ASRock RX 5700XT CHALLENGER D 8GB OC 2 FAN/nguồn T750w Ximatek/Case lux A 3F/tản khí cooling 234XT
Bộ Case Gaming X99 F8D Plus Dual/2696v4*2/Ram 128g/SSD VSP NVMe - PCIe ReV3 N-512Gb/VGA AMD ASRock RX 5700XT CHALLENGER D 8GB OC 2 FAN/nguồn T750w Ximatek/Case lux A 3F/tản khí cooling 234XT
Bộ Case Gaming X99 F8D Plus Dual/2696v4*2/Ram 128g/SSD VSP NVMe - PCIe ReV3 N-512Gb/VGA AMD ASRock RX 5700XT CHALLENGER D 8GB OC 2 FAN/nguồn T750w Ximatek/Case lux A 3F/tản khí cooling 234XT
Bộ Case Gaming X99 F8D Plus Dual/2696v4*2/Ram 128g/SSD VSP NVMe - PCIe ReV3 N-512Gb/VGA AMD ASRock RX 5700XT CHALLENGER D 8GB OC 2 FAN/nguồn T750w Ximatek/Case lux A 3F/tản khí cooling 234XT
Bộ Case Gaming X99 F8D Plus Dual/2696v4*2/Ram 128g/SSD VSP NVMe - PCIe ReV3 N-512Gb/VGA AMD ASRock RX 5700XT CHALLENGER D 8GB OC 2 FAN/nguồn T750w Ximatek/Case lux A 3F/tản khí cooling 234XT
Bộ Case Gaming X99 F8D Plus Dual/2696v4*2/Ram 128g/SSD VSP NVMe - PCIe ReV3 N-512Gb/VGA AMD ASRock RX 5700XT CHALLENGER D 8GB OC 2 FAN/nguồn T750w Ximatek/Case lux A 3F/tản khí cooling 234XT
Bộ Case Gaming X99 F8D Plus Dual/2696v4*2/Ram 128g/SSD VSP NVMe - PCIe ReV3 N-512Gb/VGA AMD ASRock RX 5700XT CHALLENGER D 8GB OC 2 FAN/nguồn T750w Ximatek/Case lux A 3F/tản khí cooling 234XT
Bộ Case Gaming X99 F8D Plus Dual/2696v4*2/Ram 128g/SSD VSP NVMe - PCIe ReV3 N-512Gb/VGA AMD ASRock RX 5700XT CHALLENGER D 8GB OC 2 FAN/nguồn T750w Ximatek/Case lux A 3F/tản khí cooling 234XT
Bộ Case Gaming X99 F8D Plus Dual/2696v4*2/Ram 128g/SSD VSP NVMe - PCIe ReV3 N-512Gb/VGA AMD ASRock RX 5700XT CHALLENGER D 8GB OC 2 FAN/nguồn T750w Ximatek/Case lux A 3F/tản khí cooling 234XT
Bộ Case Gaming X99 F8D Plus Dual/2696v4*2/Ram 128g/SSD VSP NVMe - PCIe ReV3 N-512Gb/VGA AMD ASRock RX 5700XT CHALLENGER D 8GB OC 2 FAN/nguồn T750w Ximatek/Case lux A 3F/tản khí cooling 234XT
  • image đã bán 0
  • image đã xem 69

Bộ Case Gaming X99 F8D Plus Dual/2696v4*2/Ram 128g/SSD VSP NVMe - PCIe ReV3 N-512Gb/VGA AMD ASRock RX 5700XT CHALLENGER D 8GB OC 2 FAN/nguồn T750w Ximatek/Case lux A 3F/tản khí cooling 234XT

17,900,000

Số lượng
  • image Giá ship tùy theo khu vực

Từ khóa: