• Chào mừng bạn đến Banme
  • hot line: 0947 722 227

Bảng giá linh kiện laptop , Full màn hình laptop giá khai xuân 2024

14.0 led dày 40pin 310k
14.0 slim 40pin reinew 440k
14.0 slim 40pin new 710k
14.0 slim 30pin reinew 535k 
14.0 slim 30pin new 620k
14.0 slim 30pin full hd 760k
14.0 slim 30pin full viền hd thường 620k
14.0 slim 30pin full viền full hd 740k
15.6 led dày 40pin 450k
15.6 slim 40pin reinew 620k
15.6 slim 40pin new 720k
15.6 slim 30pin reinew 580k
15.6 slim 30pin new 630k
15.6 slim 30pin full hd 760k
15.6 slim 30pin full viền hd thường 630k
15.6 slim 30pin full viền full hd 750k