• Chào mừng bạn đến Banme
 • hot line: 0947 722 227
Filter
Màn Hình PC
Màn hình phẳng LED mỏng tràn viền VSP V2408S - Trắng
 • Mã sản phẩm: V2408S
 • Màu sắc: Trắng
 • Độ sáng: 250 cd/m²2,290,000
Màn hình VSP ThinKing 24inch IPS VI24(IP2403SB) - Đen
 • Mã sản phẩm: Vi24(IP2403SB) 
 • Màu sắc: Đen
 • Độ sáng: 260

  2,280,000

Màn hình phẳng LED VSP 22inch tràn viền V2204H - Đen
 • Mã sản phẩm: V2204H
 • Màu sắc: Đen
 • Độ sáng: Max 250 cd/m²<

  0

Màn hình phẳng LED IPS tràn viền 5ms hạn chế ánh sáng xanh | VSP V2407S màu đen
 • Mã sản phẩm: V2407S
 • Màu sắc: Đen
 • Độ sáng: 250 cd/m²
 • 1,950,000

Màn hình VSP IPS 24inch tràn viền IP2407S - Đen
 • Mã sản phẩm: IP2407S
 • Màu sắc: Đen
 • Độ sáng: 250 cd/m²(Ty

  2,410,000

Màn hình LED VSP ThinkVision V2402S
 • Mã sản phẩm: V2402S
 • Màu sắc: Đen
 • Độ sáng: 250cd/m² (Typ

  2,420,000

Màn hình phẳng LED VSP 22inch tràn viền V2203H - Đen
 • Mã sản phẩm: V2203H
 • Màu sắc: Đen
 • Độ sáng: 230 /Max250 cd/

  1,680,000

Màn hình VSP IPS Thinking 22 inch tràn viền IP2203H
 • Mã sản phẩm: IP2203H
 • Màu sắc: Đen
 • Độ sáng: 250 cd/m²(Typ

  1,950,000

Màn hình VSP IPS Thinking 24inch tràn viền IP2404S
 • Mã sản phẩm: IP2404S
 • Màu sắc: Đen
 • Độ sáng: 250 cd/m²(Typ

  0

Màn hình cong 32inch VSP ThinKing Master Gaming VL32(CM3201Q)
 • Mã sản phẩm: VL32(CM3201Q)

 • Màu sắc: đen

 • 7,220,000
Màn Hình LED VSP ThinKing 24inch mỏng tràn viền Vi24(IP2402SW)
 • Mã sản phẩm: Vi24(IP2402SW)
 • Màu sắc: Trắng (IP2402SW)
 • Tấm

  2,410,000

Sản phẩm từ 13-24 trong tổng số 131